Тест по белорусскому языку для учеников 8 класса

Уважаемые родители и ученики! Тест включает в себя основные предыдущих класса, необходимые для успешного освоения курса 8 класса.

Если вы нашли ошибку или неточность, сообщите нам на mail@intensiv.by. Спасибо!

Удачи!

Перед началом тестирования заполните форму

   

Вопрос №1 из 12

  1. Вызначце тып і стыль тэксту.

Чалавек можа сказаць, што ён не любіць мора – і яму не павераць. Чалавек можа сказаць, што ён не любіць светлай-светлай поўні над садам — і з яго таксама пасмяюцца. А я веру, што такое здараецца… Нехта можа не паверыць мне, але я і сам не люблю адной з самых прыгожых з’яў на зямлі. Не люблю лістоты каштанаў.

Прыгажэй за яе няма на зямлі. Замілаванне такое, што сэрца разрываецца ад прыгажосці. І адначасова ад тугі, ад незваротнасці ўспамінаў, ад спозненных шкадаванняў, ад непапраўнасці, ад нянавісці.(Ул.Караткевіч)

9
Выберите один правильный ответ:

Разважанне ў мастацкім стылі

Разважанне ў публіцыстычным стылі

Апісанне ў дзелавым стылі

Апісанне ў мастацкім стылі

Вопрос №2 из 12

Знайдзіце слова, напісанае з памылкай.

9
Выберите один правильный ответ:

штосілы

падвечар

спадцішка

даспадобы

Вопрос №3 из 12

Адзначце сказ або сказы, дзе дапушчаны пунктуацыйныя памылкі

9
Выберите один правильный ответ:

Вокладкі раней рабілі з дзвюх абцягнутых скурай і ўпрыгожаных каштоўнымі камянямі дошчачак.

Вельмі стомлены і разбіты, я ўвечары ішоў дахаты не аглядаючыся.

Няяркае вячэрняе сонца павольна апускаючыся ў далёкую Налібоцкую пушчу схавалася.(Г.Далідовіч)

Няяркае вячэрняе сонца павольна апускаючыся ў далёкую Налібоцкую пушчу схавалася.

Вопрос №4 из 12

Знайдзіце чацвёртае «лішняе».

9
Выберите один правильный ответ:

закінуты

расквечаны

пашыраны

прыгарадны

Вопрос №5 из 12

Вызначце, калі не(ня) пішацца разам

А) (не/ня)вывучанае да канца правіла

Б) (не/ня)бачаная раней кветка

В) (не/ня)скрышаная капуста

Г) (не)закончанае сачыненне

Д) дом (не)пабудаваны

Е) яшчэ (не)правераны сшытак

8
Выберите один правильный ответ:

Г,Е

Б,В,Г

В,Г

А,Г

Вопрос №6 из 12

У якіх варыянтах зроблены памылкі ва ўжыванні прыназоўнікаў?

А) гаварыць аб вайне

Б) падобная да чараўніцы

В) жартаваць над сынам

Г) хварэць на ангіну

8
Выберите один правильный ответ:

А,Г

В,Г

А,Б

А,В

Вопрос №7 из 12

Вызначце сказ, дзе дапушчана арфаграфічная памылка:

8
Выберите один правильный ответ:

На Сямёнавай кашулі вышыты лісточкі, я затое вышывала, што цалуе вочкі. (М.Багдановіч)

Вады дастаць бы, а то ў роце горка. (Максім Танк)

Нягледзячы на халоднае надвор’е, наш клас пайшоў ў паход.

У паходзе было няпроста, затое вельмі весела і цікава.

Вопрос №8 из 12

Адзначце сказы, у якіх пішацца часціца ні

А) Колькі н_чыталі, н_ думалі пра вайну, а абрушылася яна нечакана.

Б) Чалавеку патрэбна н_ слава, а людская ўвага і ласка.

В) Н_ стуку, н_ крокаў – нічога, здаецца, не было чутно няпэўных

Г) Я азірнуўся навокл, але нідзе нічсга н_ заўважыў.

8
Выберите один правильный ответ:

А,Г

А,Б

В,Г

А,В

Вопрос №9 из 12

У якіх варыянтах трэба пісаць разам наступныя прыслоўі:

А) (па)чалавечы

Б) (дзе)небудзь

В) куды(сьці)

Г) (па)гаспадарску

Д) адзін(на)адзін

Е) (па)першае

8
Выберите один правильный ответ:

Б,Д

В

Г,Д,Е

А,Г

Вопрос №10 из 12

У якіх сказах няма памылак у ступені параўнання прыслоўяў?

А) Астудзі ваду, каб яна была найменш гарачэй.

Б) Янка бег больш хутчэй, каб не спазніцца на вячэру.

В) Красу прыроды хлебароб адчувае інакш, паўней.

Г) Ты шмат дужэй за яго.

8
Выберите один правильный ответ:

В

Б,Г

Б

А,Г

Вопрос №11 из 12

Вызначце прыслоўі, утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам

А) наверсе

Б) міжволі

В) назаўсёды

Г) ніколькі

Д) па-вясноваму

8
Выберите один правильный ответ:

Г,Д

А,Д

А,В,Г

Б,В

Вопрос №12 из 12

Вызначце правільную характарыстыку сказа:

Ішлі хлопцы доўга і марудна, выбіраючы глухія лясныя сцежкі.

8
Выберите один правильный ответ:

Складаны, апавядальны, няклічны, абедзве часткі развітыя, няўскладненыя.

Просты, апавядальны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі азначэннямі і развітой акалічнасцю.

Просты, пабуджальны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі акалічнасцямі.

Просты, апавядальны, няклічны, развіты, ускладнены развітой акалічнасцю і аднароднымі акалічнасцямі.

Начать тестирование
Следующий вопрос
Узнать результат

Результат теста

Набрано 0 балл (a, ов) из 100 возможных.

Записаться в школу
Сделано в SAYVO.by