Тест по белорусскому языку для учеников 9 класса

Уважаемые родители и ученики! Тест включает в себя основные предыдущих классов, необходимые для успешного освоения курса 9 класса.

Если вы нашли ошибку или неточность, сообщите нам на mail@intensiv.by. Спасибо!

Удачи!

Перед началом тестирования заполните форму

   

Вопрос №1 из 12

  1. Карэктар”: у якіх варыянтах дапушчаны памылкі ў перакладзе?

А) извините меня – даруйце мяне

Б) расспрашивать о детях – распытваць аб дзецях

В) заболеть туберкулёзом – захварэць на сухоты

Г) смеяться над Янкой – смяяцца з Янкі

Д) послать за директором – паслаць па дырэктара

Е) женить сына на соседке – ажаніць сына з суседкай

9
Выберите один правильный ответ:

В,Г,Д,Е

А,Б

Г,Д

Б,В,Г

Вопрос №2 из 12

Назавіце ўсе дзеяслоўныя словазлучэнні:

А) выпраўленне памылак

Б) зморшчаная ад часу

В) далёка ад сонца

Г) уцалелы запіс

Д) апынуўшыся на беразе

9
Выберите один правильный ответ:

А,Д

В,Г

Б,Д

А,Г

Вопрос №3 из 12

Адзначце сказы, дзе ў ліку выказніка дапушчана граматычная памылка:

А) Сорак вучняў з нашай школы ўдзельнічала ў раённых алімпіядах.

Б) Пасля вайны шмат жывёл у заапарку не далічылася сваіх суродзічаў.

В) Большасць турыстаў засталіся задаволены паездкай у Вену і Будапешт.

Г) Пяць месяцаў мінулі вельмі хутка.

Д) Напэўна, мільён зорак зіхацела на небе ў тую ноч.

9
Выберите один правильный ответ:

Г,Д

А,В

А,Г

Б,В,Г

Вопрос №4 из 12

Назавіце тыя варыянты, дзе трэба ставіць працяжнік:

А) Дзяўчаты ў нас красуні.

Б) Глыбіня возера восем метраў.

В) Воўк не пастух, а свіння не агародніца.

Г) Ехаў Дзедка на кірмаш, з ім на возе Баба.

Д) Мне лес нібы родны брат

9
Выберите один правильный ответ:

А,Д

А,В

Б,Г

Б,Д

Вопрос №5 из 12

Колькі косак прапушчана ў тэксце?

У замку Радзівілаў была багатая кунсткамера з рэдкімі творамі мастацтва арсенал з калекцыяй шчытоўрыцарскіх даспехаў стрэльбаў і іншага былі вялізныя статуі апосталаў са срэбра зліткі срэбра і золата каштоўныя камяні, якім не было цаны калекцыі манет бібліятэка з 20 000 тамоў на розных мовах партрэтны зал з карцінами партрэтамі і абразамі архіў з незлічонай колькасцю гістарычных дакументаўпа Беларусі і Польшчы.

А) 9

Б) 10

В) 11

Г) 12

8
Выберите один правильный ответ:

В

А

Г

Б

Вопрос №6 из 12

Сказ Лета прагуляўшы, восенню нічога не збярэш. (Я.Колас)

А) пэўна-асабовы

Б) няпэўна-асабовы

В) абагульнена-асабовы

Г) безасабовы

8
Выберите один правильный ответ:

В

Б

А

Г

Вопрос №7 из 12

У якім варыянце азначэнні трэба аддзяляць коскамі?

А) Шырокая сіняя паўнаводная Прыпяць рассцілаецца вакол.

Б) Спакойнае стомленае ад цяжару жыта міла ўсміхаецца мне.

В) Збоку ўсё было падобна на вялікі цыганскі табар.

Г) Непадалёк ад Свіслачы стаіць акружаны кветкамі двухпавярховы дом.

8
Выберите один правильный ответ:

А

Б

Г

В

Вопрос №8 из 12

З якім напісаннем прыдатку вы не згодны?

А) вочы-васількі

Б) сусед Нёман

В) Нёман-чарадзей

Г) Бесядзь рака

8
Выберите один правильный ответ:

Б

В

А

Г

Вопрос №9 из 12

У якім варыянце коска пастаўлена памылкова?

А) Коля сядзеў, надзьмуўшыся.

Б) Нягледзячы на сваю хваробу, Максім Багдановіч працаваў.

В) Бацька вярнуўся позна, гадзін у адзінаццаць.

Г) Сын батрака, Кузьма Чорны з малых гадоў зазнаў жыццё вясковай беднаты.

Д) Шыпшына, або дзікая ружа, не любіць нізкіх мясцін.

8
Выберите один правильный ответ:

А

В

Г

Б

Вопрос №10 из 12

Вызначце, дзе ёсць пабочныя словы і іх трэба выдзяліць знакамі прыпынку:

А) Не чакаючы відаць далейшай размовы, жанчына пайшла з хаты.

Б) Месячнай ноччу відаць было далёка навокал.

В) Нарэшце ўсё гатова.

Г) Бадай кожны дзень я хадзіў у лес.

Д) Пагодлівых дзён і начэй было аднак больш, чым дажджлівых і хмарных.

8
Выберите один правильный ответ:

Б,Д

Б,В,Г

А,Д

А,Г

Вопрос №11 из 12

У якіх варыянтах параўнальныя звароты трэба выдзяліць знакамі прыпынку?

А) І дзе на свеце ёсць такая як Нёман рэчанька другая? (Я.Колас)

Б) Колька стаяў разгублены як хлопчык.

В) На схіле лета прырода як бы выстаўляе напаказ безліч фарбаў і красак. (І.Навуменка)

Г) Дождж ліў як з вядра… (Б.Сачанка)

Д) Беларусы як нацыя сфарміраваліся на той тэрыторыі, дзе яны жывуць і сёння.

8
Выберите один правильный ответ:

Б,Г,Д

Б,Д

А,Б

А,Б,Г

Вопрос №12 из 12

Якая з характарыстык сказа Сцёпку прывяла да рэчкі выпадковая думка – выкупацца, змыць з сябе ўвесь цяжар і пайсці дадому. (Х. Шынклер) правільная?

8
Выберите один правильный ответ:

Просты, апавядальны, двухсастаўны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі выказнікамі.

Просты, апавядальны, аднасастаўны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі выказнікамі і азначэннямі.

Просты, апавядальны, двухсастаўны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі адасобленымі азначэннямі.

Складаны, апавядальны, няклічны, абедзве часткі аднасастаўныя, развітыя.

Начать тестирование
Следующий вопрос
Узнать результат

Результат теста

Набрано 0 балл (a, ов) из 100 возможных.

Записаться в школу
Сделано в SAYVO.by