Тест по белорусскому языку для учеников 7 класса

Уважаемые родители и ученики! Тест включает в себя основные темы 6 класса, необходимые для успешного освоения курса 7 класса.

Если вы нашли ошибку или неточность, сообщите нам на mail@intensiv.by. Спасибо!

Удачи!

Перед началом тестирования заполните форму

   

Вопрос №1 из 11

  1. Вызначце тып і стыль тэксту.

У кожнага чалавека за словамі “мая зямля” стаіць свой сэнс. Для аднаго гэта некалькі сотак, на якіх збудавана дача і спеюць трускалкі, цвітуць кветкі. Для другога – мясціна, дзе ён нарадзіўся, вырас і пайшоў у свет. Для трэцяга – уся Беларусь з яе гісторыяй і культурай, з яе бедамі і спадзяваннямі… У кожнага свая зямля. (В.Шніп)

10
Выберите один правильный ответ:

Апісанне ў мастацкім стылі

Разважанне ў навуковым стылі

Апавяданне ў мастацкім стылі

Разважанне ў публіцыстычным стылі

Вопрос №2 из 11

Вызначце слова, напісанае з памылкай.

9
Выберите один правильный ответ:

нацянькі

інтузіяст

міласэрны

карпатлівы

Вопрос №3 из 11

Ці ёсць правільныя варыянты ў формах назоўнікаў меснага склону: на зямле, на гарэ, па краі, пры бацьке, у стрэме, аб Янку, на дароге?

9
Выберите один правильный ответ:

усе варыянты правільныя

так, ёсць два правільныя варыянты.

усе варыянты няправільныя

так, ёсць тры правільныя варыянты

Вопрос №4 из 11

Колькі слоў вы напішаце праз злучок?

 (мікра)клімат, (вечна)зялёны, (Дунін)Марцінкевіч, (серабрыста)белы, (вада)сховішча, (паў)лімона

9
Выберите один правильный ответ:

2

4

3

1

Вопрос №5 из 11

Знайдзі чацвёртае лішняе сярод слоў

9
Выберите один правильный ответ:

абы(чый)

хто(небудзь)

сёе(тое)

што(сьці)

Вопрос №6 из 11

Займеннікі увесь, кожны, іншы адносяцца да

9
Выберите один правильный ответ:

няпэўных

азначальных

адносных

зваротных

Вопрос №7 из 11

Вызначце колькасць памылкова напісаных варыянтаў.

 таварыскі, францускі, салдатскі, грамацкі, ткацкі

9
Выберите один правильный ответ:

3

1

2

4

Вопрос №8 из 11

У колькіх прыметніках трэба пісаць –нн-?

 палымя(н/нн)ы, страшэ(н/нн)ы, куры(н/нн)ы, сцюдзё(н/нн)ы,  штодзё(н/нн)ы, саламя(н/нн)ы

9
Выберите один правильный ответ:

1

4

2

3

Вопрос №9 из 11

Вызначце правільны варыянт творнага склону лічэбніка трыста пяцьдзесят дзевяць:

9
Выберите один правильный ответ:

трымастамі пяццюдзесяццю дзевяццю

трыста пяцюдзесяццю дзевяццю

трохсот пяццюдзесяццю дзевяццю

трымастамі пяцідзесяці дзевяці

Вопрос №10 из 11

 Не асобна пішацца ў вырыянце:
9
Выберите один правильный ответ:

(не)дачакацца

(не)што іншае, як школа

(не)высокі

(не)пакоіцца

Вопрос №11 из 11

Вызначце правільную характарыстыку сказа: Ужо трэці дзень сакавік паліваў зямлю дажджом, з’еў апошнія снягі. (У.Караткевіч)

9
Выберите один правильный ответ:

Просты, апавядальны, няклічны, неразвіты, ускладнены аднароднымі дзейнікамі.

Просты, апавядальны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі выказнікамі

Просты, пабуджальны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі дапаўненнямі.

Складаны, апавядальны, няклічны, абедзве часткі развітыя, няўскладненыя.

Начать тестирование
Следующий вопрос
Узнать результат

Результат теста

Набрано 0 балл (a, ов) из 100 возможных.

Записаться в школу
Сделано в SAYVO.by