Тест по белорусскому языку для учеников 7 класса

Уважаемые родители и ученики! Тест включает в себя основные темы 6 класса, необходимые для успешного освоения курса 7 класса.

Если вы нашли ошибку или неточность, сообщите нам на mail@intensiv.by. Спасибо!

Удачи!

Перед началом тестирования заполните форму

   

Вопрос №1 из 11

  1. Вызначце тып і стыль тэксту.

У кожнага чалавека за словамі “мая зямля” стаіць свой сэнс. Для аднаго гэта некалькі сотак, на якіх збудавана дача і спеюць трускалкі, цвітуць кветкі. Для другога – мясціна, дзе ён нарадзіўся, вырас і пайшоў у свет. Для трэцяга – уся Беларусь з яе гісторыяй і культурай, з яе бедамі і спадзяваннямі… У кожнага свая зямля. (В.Шніп)

10
Выберите один правильный ответ:

Разважанне ў публіцыстычным стылі

Апавяданне ў мастацкім стылі

Апісанне ў мастацкім стылі

Разважанне ў навуковым стылі

Вопрос №2 из 11

Вызначце слова, напісанае з памылкай.

9
Выберите один правильный ответ:

міласэрны

інтузіяст

нацянькі

карпатлівы

Вопрос №3 из 11

Ці ёсць правільныя варыянты ў формах назоўнікаў меснага склону: на зямле, на гарэ, па краі, пры бацьке, у стрэме, аб Янку, на дароге?

9
Выберите один правильный ответ:

усе варыянты няправільныя

усе варыянты правільныя

так, ёсць два правільныя варыянты.

так, ёсць тры правільныя варыянты

Вопрос №4 из 11

Колькі слоў вы напішаце праз злучок?

 (мікра)клімат, (вечна)зялёны, (Дунін)Марцінкевіч, (серабрыста)белы, (вада)сховішча, (паў)лімона

9
Выберите один правильный ответ:

2

3

1

4

Вопрос №5 из 11

Знайдзі чацвёртае лішняе сярод слоў

9
Выберите один правильный ответ:

што(сьці)

сёе(тое)

хто(небудзь)

абы(чый)

Вопрос №6 из 11

Займеннікі увесь, кожны, іншы адносяцца да

9
Выберите один правильный ответ:

няпэўных

азначальных

зваротных

адносных

Вопрос №7 из 11

Вызначце колькасць памылкова напісаных варыянтаў.

 таварыскі, францускі, салдатскі, грамацкі, ткацкі

9
Выберите один правильный ответ:

3

4

1

2

Вопрос №8 из 11

У колькіх прыметніках трэба пісаць –нн-?

 палымя(н/нн)ы, страшэ(н/нн)ы, куры(н/нн)ы, сцюдзё(н/нн)ы,  штодзё(н/нн)ы, саламя(н/нн)ы

9
Выберите один правильный ответ:

1

4

2

3

Вопрос №9 из 11

Вызначце правільны варыянт творнага склону лічэбніка трыста пяцьдзесят дзевяць:

9
Выберите один правильный ответ:

трымастамі пяццюдзесяццю дзевяццю

трымастамі пяцідзесяці дзевяці

трыста пяцюдзесяццю дзевяццю

трохсот пяццюдзесяццю дзевяццю

Вопрос №10 из 11

 Не асобна пішацца ў вырыянце:
9
Выберите один правильный ответ:

(не)што іншае, як школа

(не)пакоіцца

(не)высокі

(не)дачакацца

Вопрос №11 из 11

Вызначце правільную характарыстыку сказа: Ужо трэці дзень сакавік паліваў зямлю дажджом, з’еў апошнія снягі. (У.Караткевіч)

9
Выберите один правильный ответ:

Просты, пабуджальны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі дапаўненнямі.

Складаны, апавядальны, няклічны, абедзве часткі развітыя, няўскладненыя.

Просты, апавядальны, няклічны, развіты, ускладнены аднароднымі выказнікамі

Просты, апавядальны, няклічны, неразвіты, ускладнены аднароднымі дзейнікамі.

Начать тестирование
Следующий вопрос
Узнать результат

Результат теста

Набрано 0 балл (a, ов) из 100 возможных.

Записаться в школу
Сделано в SAYVO.by